De VerzekeringsApp

Alle gegevens onder handbereik

De app bevat de actuele gegevens van uw verzekeringsadviseur, u kunt de polissen van uw schadeverzekeringspakket raadplegen, de polisvoorwaarden inzien, de groene kaart controleren e.d. Maar u kunt de app ook gebruiken om hulp in te roepen bij noodsituaties, voor het melden van een aanrijdingsschade of wanneer u advies van uw adviseur nodig heeft.

De VerzekeringApp is een gezamenlijk initiatief van uw verzekeringsadviseur en de Beste Schadeverzekeraar van Nederland, Nh1816 Verzekeringen!

 

Download de app in u favoriete store.